Forside Udskriv

Lægedansk

DANSK i DANMARK har en enorm erfaring i at undervise læger i ’medicinsk dansk’. Det gælder alle faggrupper, fra speciallæger til sygeplejersker, terapeuter og behandlere.
Her tager undervisningen udgangspunkt i lægernes ønske om først og fremmest at kunne fungere på arbejdspladsen.

Når undervisningen begynder, lærer deltagerne den allerførste dialog som en læge-patient kommunikation. Det kan lægerne lide at forholde sig til; det er med til at motivere dem yderligere – og dermed sætte indlæringshastigheden op.

Og så gælder det selvfølgelig også om at bruge en masse transparente ord: For medicinere kunne det være lægelatin. Det går nemmere fra begyndelsen, hvis underviseren anvender ord som appendix og hepatitis, i stedet for blindtarm og leverbetændelse. Det giver kursisten mod på opgaven.

Tilsvarende transparente ord er der indenfor alle faggrupper. Nøglen til at lære europæisk talende hurtigere dansk går netop gennem anvendelsen af transparente ord.

Anvender man ord som ’eksisterer’ i stedet for ’findes’, ’begynder’ i stedet for ’tager udgangspunkt i’, ’TV’ i stedet for ’fjernsyn’ opnår deltagerne hurtigere end god lytteforståelse.

Lytteforståelsen er netop den problematiske disciplin for næsten alle nationaliteter, der skal lære dansk.
 
Kursusformen kan aftales nærmere.
Det kan være et par ugers intensivt, evt. med opfølgning. Man kan faktisk lære at klare en masse situationer i løbet af få ugers intensivt danskkursus. Det kan være om dagen, i arbejdstiden, efter arbejdstid, i weekenden - eller på ferieophold!
Det kan være på virksomheden, på en kursusejendom, i klasselokalet – eller på en øde ø..

Kursusformen kan være meget forskelligartet. Det kan være et par ugers intensivt, evt. med opfølgning. Man kan faktisk lære at klare en masse situationer i løbet af få ugers intensivt danskkursus. Det kan være om dagen, i arbejdstiden, efter arbejdstid, i weekenden - eller på ferieophold!

Det kan være på virksomheden, på en kursusejendom, i klasselokalet – eller på en øde ø..