DANSK i DANMARK tilbyder inspirationskurser for sproglærere, som har lyst til at se undervisningen fra andre vinkler. Vi underviser så forskelligt og kan inspireres af hinanden. ?Har I lyst til høre om nogle af mine metoder, former og idéer??Inspirationskurserne tilpasses i længde og form efter ønske og modtagergruppe. Fra fyraftensforedrag til